Wrocławskie mundury
Zobaczysz miła
mnie w kołnierzu
krawacie
w czapce na talerzu
i zwróć uwagę
teraz co dnia
na kant, co kantem
jest na spodniach.

Wrocławskie mundury
dojdą do matury
bo szyte z kawałów
dobrych materiałów.

Zobaczysz miła
jak się świeci
guzików złoto
od stuleci
do tego złota
moja dobra
czuję, że chcesz się
z czasem dobrać.

Wrocławskie mundury
dojdą do matury...
Zobaczysz miła
na pagonach
ptaszki o zgiętych
podogonach
a może zdobi
pagon gniazdka
ciut zagubiona
zgięta laska.

Wrocławskie mundury
dojdą do matury...

Zobaczysz miła
że kieszeni
nie mają chłopcy
tu zrzeszeni
po co to chować
tak daleko
kiedy się żyje
tuż nad rzeką

Wrocławskie mundury
dojdą do...
Zobaczysz miła
gdy zdziwiona
obudzisz się
w takich odsłonach
poznasz mnie miła
mam nadzieję
gdy mundur zdejmę
lub osiwieję.

Jacek Karcz - '69We Wrocławiu przy Alei Aleksandra Brücknera nr 10 przez ponad sześćdziesiąt lat uczyli się chłopcy w marynarskich mundurach. Byli chlubą tego miasta - mieniącego się niegdyś stolicą polskiej żeglugi śródlądowej, a nazwa ulicy kojarzona była wyłącznie z nimi: poza ich szkołą nie było bowiem przy Brücknera niczego więcej...

Dziś Technikum Żeglugi już nie istnieje. Majątek przekazano wyróżniającemu się w Polsce Zespołowi Szkół nr 14 im. Polonii Belgijskiej. Pozostał w nas sentyment do tego miejsce i częste tu powroty: realne i wirtualne - za pomocą internetu. Jesteśmy przekonani, że po wielu raczej nieudanych próbach społeczność Absolwentów Technikum, PST i Zasadniczej Szkoły Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu otrzymała nareszcie serwis internetowy wolny od wad stron poprzednich - prawidłowo redagowany i administrowany, kultywujący nasze sentymenty, przyjaźnie i wspomnienia.

Zapraszamy wszystkich związanych z naszą szkołą do rejestrowania się i współtworzenia tego serwisu poprzez nadsyłanie materiałów (tekstów, zdjęć) oraz wszelkich uwag i sugestii. Będziemy czuwać nad tym, aby panująca tu atmosfera sprzyjała twórczej aktywności i aby każdy absolwent, nauczyciel czy pracownik szkoły mógł tu odnaleźć (a także dodać własne) okruchy wspomnień z lat spędzonych na Brücknera 10 i Toruńskiej.
W imieniu Redakcji

Andrzej Podgórski
absolwent TŻŚ 1971